Polar Skate Co - Shin Sanbongi Mt Fuji Surf Jr Skateboard Deck
Polar Skate Co - Shin Sanbongi Mt Fuji Surf Jr Skateboard Deck

Polar Skate Co - Shin Sanbongi Mt Fuji Surf Jr Skateboard Deck

Regular price $62.50
/

Polar deck in Surf JR shape. Features wheel wells.  Shin Sanbongi Pro Model.